Μετά την πρόσφατη  σχετικά  συνάντηση που στελέχη της Ομοσπονδίας μας ( είχαμε εκδώσει  σχετικό Δ.Τ.)   είχαν  με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.και ειδικότερα με τον Επιτελάρχη του Αρχηγού  εξεδόθη η τέταρτη  κατά σειρά  – όλες μετά  από παρέμβασή μας- εγκύκλιος  προς όλα τα Αστυνομικά  τμήματα της χώρας.
Θεωρούμε  ότι και αυτό το σημαντικό βήμα  θα συμβάλλει στην ακόμη αποτελεσματικότερη  αντιμετώπιση των κακοποιήσεων  όλων των ζώων  και είναι στο χέρι μας να την αξιοποιήσουμε.

 

ΕΔΩ ΑΥΤΟΥΣΙΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 

Προστασία των ζώων, Εφαρμογή του Ν. 4039/2012 (pdf σελ.1)

Προστασία των ζώων, Εφαρμογή του Ν. 4039/2012 (pdf σελ.2)

 

ΑΘΗΝΑ 02/07/2013

Αρ. Πρωτ. 71377/13/989391

ΘΕΜΑ: «Προστασία των ζώων. Εφαρμογή του Ν. 4039/2012»

ΣΧΕΤ:

α) Υπ. αριθμ. 71377/12/396322 από 30/03/2012 έγγραφο (ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ/ΤΜΗΜΑΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

β)  Υπ. αριθμ. 71377/13/582667 από 22/04/2013 έγγραφο (ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών διαταγών, που αφορούν το αντικείμενο του θέματός σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας έχουν περιέλθει καταγγελίες και παράπονα από φορείς, φιλοζωικές οργανώσεις και ιδιώτες ότι, σε περιπτώσεις που απευθύνονται στις Αστυνομικές Υπηρεσίες για θέματα εφαρμογής νομοθεσίας περί προστασίας ζώων, οι αρμόδιοι αστυνομικοί υφισταμένων σας Υπηρεσιών, είτε δεν έχουν γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων  που απορρέουν από αυτήν, είτε στις περιπτώσει που επιλαμβάνονται,. Δεν ασκούν επαρκώς τα ανακριτικά τους καθήκοντα, θεωρώντας προφανώς «πάρεργο» την ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο θέμα.

Β. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί προφανώς ότι οι κατευθυντήριες εντολές – οδηγίες που δόθηκαν με τις ως άνω διαταγές μας δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς και δεν έγιναν κατανοητές ή ακόμη ότι δεν μεταβιβάστηκαν καν στα κατώτερα Υπηρεσιακά κλιμάκια.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού σας υπενθυμίσουμε και πάλι την σοβαρότητα με την οποία η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αντιμετωπίζει το ζήτημα της προστασίας των ζώων, παρακαλούμε όπως δώσετε εκ νέου οδηγίες – εντολές στις αρμόδιες υφιστάμενες υπηρεσίες σας, μέχρι επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος ή και Αστυνομικού Σταθμού (όπου υφίστανται):

(1) Για την ανάπτυξη από τους διοικούντες αξιωματικούς, κατά τις μορφωτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού τους, τόσο του περιεχομένου της παρούσας, όσο και των ανωτέρω σχετικών διαταγών, ώστε να κατανοηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της Αστυνομίας στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.

(2) Για την περαιτέρω δραστηριοποίησή τους και αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση και την εκδήλωση των προβλεπομένων αστυνομικών ενεργειών στις οποίες υποχρεούνται να προβαίνουν στις περιπτώσεις αυτές.

– στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων του Ν. 4039/2012 και για την πληρότητα της προανάκρισης, οι αρμόδιοι ανακριτικοί υπάλληλοι, κατά τις επιταγές του άρθρου 183 ΚΠΔ, μπορούν αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα, να διατάξουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, όταν κρίνουν ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος και ειδικότερα στην περίπτωση κακοποίησης ή θανάτου ζώου μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από κτηνιάτρους και αρμόδια εργαστήρια.

– σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 186 ΚΠΔ, όταν δεν υφίσταται πίνακας πραγματογνωμόνων ( εν προκειμένω κτηνιάτρων) ή οι αναγραφόμενοι στον πίνακα δεν βρίσκονται στην περιφέρεια του οργάνου που τους ορίζει, είναι δυνατόν να διοριστούν και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.

(3) για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Υπηρεσιών σας και εκδήλωση συνεχούς ενδιαφέροντος στο ζήτημα προστασίας των ζώων, το οποίο άλλωστε καταδεικνύει και τον πολιτισμό μιας Χώρας

(4) Για την αναγκαιότητα της διαρκούς και αμφίδρομης συνεργασίας που θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε  περίπτωση με Φορείς – Οργανώσεις – ΟΤΑ που υποβοηθούν το έργο των >Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, αφενός μεν η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση – διαχείριση τουθ προσωπικού και των μέσων, αφετέρου δε η προβολή του έργου αυτής, όπως άλλωστε έχει επισημανθεί στην Αντεγκληματική Πολιτική 2010-2014

2. Οι κ.κ. Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Περιφερειών Χώρας, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την άσκηση της επιβαλλόμενης εποπτείας – ελέγχου αναφορικά με την υλοποίηση των διατασσομένων.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *