ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Φ.Π.Ο)

&

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Email: info@pfpo.gr

Ιστοσελίδα: http://www.pfpo.gr

Facebook: https://www.facebook.com/pfpomospondia

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ημερομηνια: -10/7-/2015-                                                                      Αριθμος πρωτοκολλου:0649/15

Προς:

Τελωνειακή Υπηρεσία – Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Αναπληρωτή Υπουργό Υ.ΠΑ.Π.ΕΝ

κ. Ε. Αποστόλου

 

Υφυπουργό Υ.ΠΑ.Π.ΕΝ

κ. Π. Σγουρίδη

 

Γενική Κτηνιατρική Διεύθυνση

κ. Αλεξανδρόπουλο

 

Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε του Υ.ΠΑ.Π.ΕΝ.

Θέμα: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΩΝ

Κοινοποίηση:

Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. Γιάννη Πανούση

 

Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ

κ. Δ. Τσακνάκη

 

Κύριοι,

 

Συνεισφέροντας και εμείς από πλευράς μας στις πολύ σωστές ενέργειες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς  εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς και σε μια περαιτέρω προσπάθεια για τον περιορισμό του φαινομένου των αδεσποτων ζώων αλλά και γενικότερα της κακοποίησης αυτών σας διαβιβάζουμε την υπ αριθ 2963/87735/ 007.08.2015 εγκυκλίου και παρακαλούμε πολύ να ενημερωθούν όλοι οι τελωνειακοί σταθμοί για την πιστή και άμεση τήρησή της.

Ειδικότερα επισημαίνουμε το σημείο της εγκυκλίου όπου αναφέρονται τα παρακάτω:

 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ζώων ηλικίας κάτω των δώδεκα (12)  εβδομάδων και μη εμβολιασμένων για τη λύσσα ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων που έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος του αντιλυσσικού εμβολιασμού.

 

Παραθέτουμε  το σύνολο της εγκυκλίου

 

και ζητάμε  από τούδε και στο εξής κανένα ζώο συντροφιάς κάτω των 12 εβδομάδων να μην εισάγεται στην χώρα μας.

Δυστυχώς είναι πολύ συχνό το γεγονός στα pet-shops  να πωλούνται εισαγόμενα ζώα συντροφιάς ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων κατά παράβαση της νομοθεσίας , πράγμα που σημαίνει οτι εισάγονται  πολύ συχνά ακόμη και ζώα ηλικίας ενός μήνα.

 

Ζητάμε επίσης από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υ.ΠΑ.Π.ΕΝ  να ενημερώσει άμεσα  και γραπτά όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας να διεξάγουν χωρίς καθυστέρηση  αυστηρούς ελέγχους και να επιβάλλουν τα  κατάλληλα πρόστιμα στα pet-shops  της περιοχής τους , όπου θα εντοπιστούν τέτοια περιστατικά,  και να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες τους επίσης γραπτώς  για την διάταξη αυτή της νομοθεσίας μας.

 

Τέλος παρακαλούμε τις αρμόδιες πολιτικές και αστυνομικές αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να ενημερώσουν τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις τους .

Ευελεπιστώντας στα παραπάνω και στην κοινή προσπάθεια για τον έλεγχο της ασυδοσίας σε σχέση με τις εισαγωγές ζώων συντροφιάς,

 

Με εκτίμηση,

 

Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδια (54 σωματεία) και την

Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπη  132 σωματείων

———————————————————————————————————————————————–

(English)

Gentlemen,

 

In contributing from our end to the justified actions of the Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy for the implementation of the companion animals ‘legislation and in a further effort to restrict the phenomenon of the stray animals and their abuse in general, we submit the encyclical No. 2963/87735/ 007.08.2015 and we kindly ask to please inform all customs stations for its accurate and immediate compliance.

 

In particular, we highlight the point of the encyclical that is setting out the following:

 

It is not allowed to enter the Greek territory animals aged less than twelve (12) weeks old and not vaccinated for rabies or between 12 and 16 weeks that are vaccinated against rabies but do not yet meet the requirements of the effect of the vaccination for rabies.

 

Here is the entire encyclical:

Health and other requirements applicable to the non-commercial transportation of the companion animals (07.08.15)

and we kindly request that from now on any pet under 12 weeks old to not be imported in our country.

 

Unfortunately it is very common the fact that in pet-shops, imported pets are sold younger than 12 weeks old in violation of the legislation, which means that they are imported very often even animals of one month old.

 

We also kindly request the respective departments of the Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy to inform immediately and in writing all the veterinary services of the country to carry out, without any further delay, stricter controls and impose the appropriate penalties to the pet-shops in their area, wherever such incidents are found, and to inform their owners also in writing for the provision of our legislation.

 

Finally, we kindly ask the responsible political and police authorities of the Ministry of Citizen Protection to inform the local Police authorities.

 

In hope of the above and in the common effort to control the violation of the laws in relation to imports of companion animals,
Yours sincerely,

The PanHellenic Animal Welfare and Environmental Federation (54 Associations) and

The PanHellenic Steering Committee (132 Associations)

———————————————————————————————————————————————–

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΩΝ (doc)

English (doc)

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *