Εσωτερικοί Διακανονισμοί Ζωφόρου

22/10/2015 Η έννοια ‘Διαχείριση Ζωφόρου’ έρχετε να αντικατασταθεί από ρόλους. Οι ρόλοι έχουν καθοριστεί απο τις δυνατότητες του καθενός και είναι εναλλάξιμοι ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται. Διαχείριση Ομάδας FB Έλλη (60%), Κατερίνα (25%), Μαρία (15%) Διαχείριση ΠΜ Ομάδας FB Έλλη (50%), Κατερίνα (50%) Διαχείριση e-mail Έλλη (70%), Μαρία (30%) Διαχείριση Αγγελιών Σελίδας…