ΒΙΝΤΕΟ: ΤΕΛΙΚΑ ο Ανθρωπισμός δεν έχει εκλείψει και αποτελεί από τα υψηλότερα ιδανικά!

Ελπίδα και δύναμη για όλους μας αυτό το βίντεο,  ότι ο Ανθρωπισμός δεν έχει εκλείψει και αποτελεί από τα υψηλότερα ιδανικά! Π.Φ.Π.Ο. Video Ευαισθητοποίησης: Σεβασμός & Βοήθεια Σε Κάθε Άλλο Συναισθανόμενο Πλάσμα Στον Πλανήτη Γη! Άνθρωποι Που Με Το Παράδειγμά Τους Αποκαθιστούν Το Νόημα Του Να Είσαι Άνθρωπος!!! Ο Ανθρωπισμός Πάντα Θα Υπάρχει!  Video Ευαισθητοποίησης-Faith…