Ευχαριστήριο στην ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ για Δωρεα Ιματισμού & Έκδοσή Βιβλίων γιά Αβάθμια

Ευχαριστήριο στην ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ για Δωρεα Ιματισμού & Έκδοσή Βιβλίων γιά Αβάθμια

Προς ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ                                                                  Ηράκλειο 14.6.17   Κοινοποίηση Δήμος Ηρακλείου Υποψιν Δημάρχου     Αξιότιμοι κύριοι/ες   Η ΖΩΦΟΡΟΣ Κρήτης & οι εθελοντές της  σας ευχαριστούν για την ανταπόκριση…