Τι κάνουμε, όταν βλέπουμε ένα σκύλο συνέχεια στο μπαλκόνι δεμένο ή όχι, μέσα σε ακαθαρσίες και γενικά σε κακές συνθήκες διαβίωσης

Τι κάνουμε, όταν βλέπουμε ένα σκύλο συνέχεια στο μπαλκόνι δεμένο ή όχι, μέσα σε ακαθαρσίες και γενικά σε κακές συνθήκες διαβίωσης Π.Φ.Π.Ο. Δράσεις Για Τα Ζώα: Πρόεδρος Π.Φ.Π.Ο. κα. Μπομπολάκη – Τι κάνουμε, όταν βλέπουμε ένα σκύλο συνέχεια στο μπαλκόνι, δεμένο ή όχι, μέσα σε ακαθαρσίες και γενικά σε κακές συνθήκες διαβίωσης. Η Πρόεδρος της…