ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΑΣ

Κατόπιν Συναντήσεων της ΠΦΠΟ με το ΥΠ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2.7.2013 ”ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4039/12” ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Β ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ ΤΜΗΜΑ