ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΦΠΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους   ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΦΠΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Γνωμοδότηση σε pdf