Τερματισμος της επένδυσης των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών στη εντατική παραγωγή ζώων εκτός της ΕΕ

  Τερματισμος της επένδυσης των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών στη εντατική παραγωγή ζώων εκτός της ΕΕ http://www.animalwelfareintergroup.eu/2017/02/09/ending-the-investment-of-international-finance-institutions-into-intensive-animal-agriculture-outside-the-eu/