Μεταφορά κυνηγετικών σκύλων με πλοία

Με επιστολή της, που κοινοποιείται στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και στην  Π.Φ.Π.Ο., η Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες περί εφαρμογής των νόμων κατά τη μεταφορά των κυνηγετικών σκύλων με πλοία εν όψει της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου. ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ»   ΣΧΕΤ.: Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α΄), ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ…