ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ “ΖΩΦΟΡΟΣ ” ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΙΝΩΑ ΚΑΙ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ “ΖΩΦΟΡΟΣ” ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ (doc) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ “ΖΩΦΟΡΟΣ” ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ (doc)