ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία , που αριθμεί χιλιάδες φίλους των Ζώων και του Περιβάλλοντος , ζητά από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν την αναθεώρηση της Εμπορίας Σπόρων στην συνεδρίαση της Επιτροπής της Ε.Ε. για την Γεωργία , που θα λάβει χώρα της 27η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους. Οι…