Δίνεται για υιοθεσία η γλυκιά Φάντα!

Please scroll down for English Η Φάντα εντοπίστηκε απο μέλος του σωματείου 17/10/14. Πήρε το όνομα της απο το ”Φάντα-σμα” καθώς περιπλανιόταν καιρό στην κατάσταση που δείχνουν οι φωτογραφίες και κανένας δεν συγκινήθηκε να την βοηθήσει. Δυστυχώς οι περισσότεροι εστιάζουν στην εικόνα και μόνο ενός ζώου που τους προκαλεί φόβο και απέχθεια, με αποτέλεσμα αυτό…