Μετά από συναντήσεις της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας με την Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έγιναν δεκτά τα αιτήματα για μεταφορά μεγαλόσωμων ζώων και έτσι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εξέδωσε στις 13 Ιανουαρίου 2014 την με υπ αρίθμ. πρωτ. 2328185 εγκύκλιο με την οποία ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μεταφοράς ζώων.

Τι αλλάζει περιληπτικά από την προηγούμενη εγκύκλιο:

  • Στις αμαξοστοιχίες, τα μικρόσωμα ζώα, μεταφέρονται με κλουβί μεταφοράς ή με λουρί και φίμωτρο
  • Στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταφέρονται μόνο μικρόσωμα ζώα, και μόνο με κλουβί μεταφοράς
  • Στις αμαξοστοιχίες μεταφέρονται μεγαλόσωμα ζώα, μόνο με λουρί και φίμωτρο-δεν απαιτείται πλέον κλουβί, καταβάλλοντας την μισή τιμή του εισιτηρίου της αντίστοιχης θέση του επιβάτη που το συνοδεύει
  • Απαγορεύεται η μεταφορά ασυνόδευτων ζώων
  • Οι σκύλοι βοηθοί ΑΜΕΑ, μεταφέρονται χωρίς περιορισμούς και δωρεάν
  • Τα ζώα ταξιδεύουν μόνο εφόσον έχουν microhcip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο

Με την ίδια εγκύκλιο γίνεται ξεκάθαρο ότι απαγορεύεται η μεταφορά ζώων στις αποσκευές, τόσο στα λεωφορεία όσο και στις αμαξοστοιχίες, ενώ η μεταφορά τους δεν έγκειται σε καμία περίπτωση στην κρίση του προσωπικού ή των συνεπιβατών.

Τέλος για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ περιορίζει τα δρομολόγια στα οποία επιτρέπονται τα ζώα, γι αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει έγκαιρα να προσέλθετε σε κάποιον κοντινό σταθμό ώστε να ταξιδέψετε χωρίς προβλήματα.

Να θυμίσουμε ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυτή την στιγμή με το δίκτυό της, καλύπτει μεγάλες αποστάσεις (π.χ. Αθήνα – Θεσσαλονίκη κλπ) καθώς επίσης ελέγχει και τις προαστιακές γραμμές (π.χ. Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο) διευκολύνοντας έτσι τους τουρίστες (Έλληνες και μη), καθώς και φοιτητές που μέχρι τώρα αντιμετώπιζαν το μεγαλύτερο πρόβλημα μετακινήσεων μαζί με τα ζώα τους, από και προς τις σχολές τους.

Επισυνάπουμε την εγκύκλιο για πληρέστερη ενημέρωσή ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΚΤΕΛ (pdf)

Αθήνα, 30.1.2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.
Β-276/31/14
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ
Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ: 1.
1.Όλους τους Γεν. ∆/ντές Μεταφορών &
Επικοινωνιών της επικράτειας (προς
ενημέρωση των οικείων πειθαρχικών
συμβουλίων των ∆/νσεων Μεταφορών
βάσει του π.δ. 170/2003)

2.Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτ/στών
Υπεραστικών Συγκοινωνιών
(Π.Ο.Α.Υ.Σ.) Πειραιώς 4 104 31 Αθήνα
.
3.Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών
Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) Πειραιώς 4
10431 – Αθήνα

TEL
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγος
Γ. Γεωργόπουλος
210-650 8458 ή
213130 8458
210 650 8451
ή
213130 8451
g.georgopoulos@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ: 1.
Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υπ.
Μεταφορών
2.
Πανελλαδική Φιλοζωική &
Περιβαλλοντική Ομοσπονδία
ΘΕΜΑ:
∆ιευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων ∆Χ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΣΧΕΤ.: Η Β/41804/4443/13.9.2011 εγκύκλιός μας (Α∆Α: 4Α861-ΒΩΟ)
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και επειδή κατ’ επανάληψη έχουν καταγγελθεί/διαπιστωθεί κρούσματα παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διακίνηση των ζώων στα λεωφορεία ∆Χ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Όπως ρητώς ορίζεται στην παρ. ιδ ́ του άρθρου 15 του ν.2963/2001, οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών «απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατ οικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν μέσα». Συνακόλουθα, απαγορεύεται κάθε μεταφορά οποιουδήποτε ζώου με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, πλην της ανωτέρω εξαίρεσης.
Βάσει της προαναφερόμενης εγκυκλίου, διευκρινιζόταν και εξειδικευόταν η εν λόγω εξαίρεση και παρέχονταν αναλυτικές οδηγίες.
Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον νέο ορισμό του μικρού ζώου συντροφιάς στην παρ. ζ ́του άρθρου 1 του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2.2.2012), πλέον, επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω εξαίρεση εμπίπτουν τα
μικρά κατοικίδια έως δέκα (10) κιλά (και όχι επτά κιλά, όπως αναφερόταν στην εγκύκλιο Β/41804/4443/13.9.2013 ειδικά σε ό,τι αφορά τη μεταφορά μικρών ζώων με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ). Κατά τα λοιπά, οι διαστάσεις των καλάθων μεταφοράς για τα κατοικίδια έως δέκα κιλά παραμένουν ως έχουν, βάσει της διάκρισης που ισχύει για τα αστικά (κάλαθοι διαστάσεων 50x40x70εκ.) και τα υπεραστικά (κάλαθοι διαστάσεων 50x40x35εκ.) ΚΤΕΛ. Τόσο τα μικρά κατοικίδια, όσο και τα ζώα συνοδείας αναπήρων μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών , συνοδεία των ιδιοκτητών τους και με τις προϋποθέσεις που η προαναφερόμενη εγκύκλιος θέτει.
Προς διευκόλυνση τυχόν επιβατών που σκοπεύουν να μεταφέρουν μικρά κατοικίδια, υπενθυμίζεται ότι τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται να έχουν αναρτημένα τα συγκεκριμένα δρομολόγια (ελάχιστο ποσοστό επί των εκτελούμενων) στα οποία θα επιτρέπεται η μεταφορά των ζώων (επιτρεπτός περιορισμός δύο κατοικίδ
ιων ανά λεωφορείο), αυστηρά και μόνο στην καμπίνα των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως
περίπτωση στον χώρο αποσκευών (περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα).

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η μεταφορά ασυνόδευτων ζώων.
Τέλος, όπως επισημαινόταν και στην προηγούμενη εγκύκλιο, τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ως άνω, επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (ΦΕΚ Α ́140) στις ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ.3 (η) του άρθρου 2 του ως άνω π.δ., ενώ σε περίπτωση υποτροπής, της παρ. 5 του ιδίου άρθρου. Σε οδηγούς Λ∆Χ ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α ́261), οι οποίες επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεωργόπουλος Γιώργος
Εσωτερική ∆ιανομή:
Α) Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών
Β) Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
α.α.
Γ. ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ
ΑΔΑ: ΒΙΡ31-17Ε

Similar Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *